Iftar i gatuar për të varfërit, 78 Euro

Iftari shërbehet i ngrohtë dhe i paketuar.

Shportë me ushqime për 1 familje, 40 Euro

Ushqime bazike dhe hurma të freskëta..

Zekati i pasurisë:

Përllogaritet si 2.5 % e pasurisë që ka qenë e paprekur për një vit kalendarik hënor, nëse pasuria arrin kuotën e caktuar.

Kompensim Agjërimi, 80 Euro

Besimtarët në pamundësi shëndetësore për ta agjëruar ramazanin, bëjnë shpagimin e agjërimit duke ushqyer një të varfër në të gjithë muajin.

Sadaka Fitri, 4 Euro

Lëmoshë që jepet në ditët e fundit të ramazanit, si obligim që shlyen mangësitë gjatë agjërimit.

AGJËRIM TË LEHTË DHE TË PRANUAR. ZOTI JU SHTOFTË MIRËSITË

link:Shporta e Ramazanit

Statusi Aktual

€9 nga Totali €70,000

Donator: 2; Shikime 15

Mënyrat e Transfertës

Paypal:


Ju lutem zgjidhni paketën që dëshironi.

Sasinë mund ta zgjidhjni në hapin e pasardhës.