Pako Ushqimore për një familje që përmban:

Ushqimet bazë të shportës + Hurma + Produkte mishi, e mjaftueshme për të gjithë muajin e Ramazanit. Vlera: 50 Euro. (Përfunduar)

Iftar i Gatuar

Një vakt i ngohtë dhe i mjaftueshëm që shkon tek nevojtari për 6 Euro dita. (Përfunduar)

Kompensim (Shpagim) Agjërimi

Individët në pamundësi shëndetësore për të agjëruar, e shpaguajne agjërimin duke i dedikuar ushqimin e një personi cdo ditë, për të gjithë muajin me vlerë 70 Euro .

Sadaka Fitri

E vlerësuar 3 Euro për cdo anëtar të një familje,për shlyerjen e mangësive gjatë gjithë muajit të agjërimit të tij.'

Zekati i Pasurisë

2.5% e pasurisë së paprekur për një vit kaledarik hënor, duke filluar nga një vlerë e caktuar.

Shënim: DUHET SPECIFIKUAR QARTË KATEGORIA DHE QËLLIMI I DËRGESËS

AGJËRIM TË LEHTË DHE TË PRANUAR. ZOTI JU SHTOFTË MIRËSITË

link:Shporta e Ramazanit

Statusi Aktual

€30,443 nga Totali €100,000

Donator: 662; Shikime 8900

Mënyrat e Transfertës

Paypal:


Ju lutem zgjedhni paketën që dëshironi.

Sasinë mund ta zgjidhjni në hapin e pasardhës.