IFTAR PËR AGJËRUESIT, 8 Euro (Mbyllur)

Xhamia ofron në çdo ditë të Ramazanit iftare të gatuara për besimtarët..

SHPORTË ME USHQIME, 40 Euro (Mbyllur)

Ushqime bazike të mjaftueshme për një familje në nevojë.

KOMPENSIM AGJËRIMI, 100 Euro

Besimtarët të prekur nga sëmundje kronike, në pamundësi për ta agjëruar Ramazanin, e shpaguajnë agjërimin duke ushqyer një të varfër.

SADAKA FITRI, 4 Euro (Mbyllur)

Sadaka që jepet në ditët e fundit të Ramazanit, si obligim që shlyen mangësitë gjatë agjërimit.

ZEKATI I PASURISË:

Nëse pasuria e paprekur për një vit kalendarik hënor arrin një kuotë të caktuar jepet 2.5 % e saj. (Aktualisht vlera minimale për të cilën besimtari obligohet që të japë 2.5 % të saj është 5 700 euro ).

AGJËRIM TË LEHTË DHE TË PRANUAR. ZOTI JU SHTOFTË MIRËSITË

link:Shporta e Ramazanit

Statusi Aktual

25,667€ nga Totali 70,000€

Donator: 455; Shikime 6165

Shëmin: Ky informacion përditesohet një herë në ditë

Mënyrat e Transfertës

Paypal:


Ju lutem zgjidhni paketën që dëshironi.

Sasinë mund ta zgjidhjni në hapin pasardhës.